Logo
Specjalistyczna Praktyka Chirurgiczna
46-070 Komprachcice, ul. Skowronkowa 4
Rejestracja tel.: 500 292 399
 

Specjalistyczna Praktyka Chirurgiczna
46-070 Komprachcice, ul. Skowronkowa 4
Rejestracja tel.: 500 292 399

Proktologia


Proktologia to dziedzina chirurgii zajmująca się chorobami odbytu i odbytnicy.
Są to choroby związane z zaburzeniami krążenia lub o charakterze zapalnym a niekiedy nowotworowym.
Objawy bywają bardzo uciążliwe i mają charakter nawracający.

Najczęściej występujące choroby odbytu to:
 • hemoroidy,
 • zakrzep przyodbytowy,
 • szczelina odbytu,
 • ropień i przetoka,
 • przerośnięty fałd anodermy,
 • kłykciny kończyste,
 • świąd.
Badanie proktologiczne obejmuje:
 • badanie palcem przez odbyt  (per rectum),
 • wziernikowanie odbytu- anoskopia,
 • wziernikowanie odbytnicy - rektoskopia (wymaga wcześniejszego przygotowania).
Oferta gabinetu:
 • obliteracja hemoroidów,
 • zakładanie pierścieni elastycznych na hemoroidy- zabieg Barona,
 • wycięcie pojedynczego hemoroidu,
 • wycięcie przerośniętego fałdu anodermy,
 • usunięcie zakrzepu przyodbytowego,
 • wycięcie przewlekłej szczeliny odbytu,
 • leczenie szczeliny odbytu toxyną botulinową,
 • elektrokoagulacja kłykcin kończystych,
 • rektoskopia,
 • badanie USG przezodbytnicze.