Logo
Specjalistyczna Praktyka Chirurgiczna
46-070 Komprachcice, ul. Skowronkowa 4
Rejestracja tel.: 500 292 399
 

Specjalistyczna Praktyka Chirurgiczna
46-070 Komprachcice, ul. Skowronkowa 4
Rejestracja tel.: 500 292 399

Wykszta³cenie


  • 1995   Dyplom specjalisty II* w zakresie chirurgii ogólnej
  • 1990   Dyplom specjalisty I*  w zakresie chirurgii ogólnej
  • 1985   Dyplom ukończenia studiów na Wydziale Lekarskim Wojskowej Akademii Medycznej w £odzi